Logo naszego Stowarzyszenia - kliknij aby przejść do strony głównej

 

Informacje o Stowarzyszeniu
Wydawnictwa

W początkowych latach działalności Stowarzyszenia został opracowany i wydany pierwszy komplet materiałów dydaktycznych do szkolenia nauczycieli naturalnego planowania rodziny, zeszyt do obserwacji cykli przeznaczony dla użytkownika metody oraz ulotka informacyjna zawierająca podstawowe różnice między naturalnym planowaniem rodziny a metodami antykoncepcyjnymi.

W roku 1993 zainicjowaliśmy wydawanie dwumiesięcznika "Naturalne Planowanie Rodziny". W skład Rady programowej wydawnictwa wchodzą obecnie przedstawiciele świata nauki oraz organizacji promujących zdrowie rodziny i jej ekologiczne planowanie. (Redakcja i Wydawnictwo PRO HUMANA VITA 31-014 Kraków, ul. Sławkowska 1).

Staraniem naszego Stowarzyszenia w roku 1993 wydana została książka Aliny Lichtarowicz pt. "Kiedy jestem płodna, a kiedy nie?", zalecana przez MEN do użytku szkolnego (w roku 2001 ukazało się siódme wydanie, najnowsze z 2003 roku).

Przetłumaczono i wydano przy pomocy Stowarzyszenia publikację Światowej Organizacji Zdrowia pt. "Naturalne Planowanie Rodziny - co o tym powinni wiedzieć pracownicy służby zdrowia".

W roku 1999 wydaliśmy ulotkę z przykładową kartą cyklu typowego i podstawowymi informacjami dotyczącymi diagnostyki cyklu miesiączkowego według metody podwójnego sprawdzenia (angielskiej).

Również w tym samym roku wydaliśmy dwuczęściowy komplet materiałów dla użytkowników metody - przewodnik po metodzie podwójnego sprawdzenia i zeszyt obserwacji cyklu.

Członkowie naszego Stowarzyszenia są autorami szeregu publikacji naukowych wchodzących w skład podręczników i książek medycznych.

Szkolenia

Do końca roku 2001 Stowarzyszenie na 203 kursach wykształciło ponad 2400 nauczycieli naturalnego planowania rodziny, w tym 188 instruktorów czyli osób posiadających uprawnienia do prowadzenia kursów nauczycielskich.

Od 1990 roku samo Stowarzyszenie, a od 1994 przy współpracy z Human Life International - Europa przeszkoliło 354 osoby z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i azjatyckiej części Rosji. Z tej liczby 90 osób uzyskało dyplom nauczyciela NPR, a 31 instruktora NPR. Dzięki temu Litwa i Ukraina posiadają już własne stowarzyszenia promujące naturalne planowanie rodziny.

Konferencje

W roku 1994 współpracując z Instytutem Matki i Dziecka Stowarzyszenie nasze, będąc członkiem Międzynarodowej Federacji Popierania Życia Rodzinnego (IFFLP - International Federation for Family Life Promotion), znalazło się wśród krajowych organizatorów VI Światowego Kongresu tej Federacji, który odbywał się w Lublinie.

W grudniu 1999 zorganizowaliśmy we współpracy z Krajowym Zespołem Promocji Naturalnego Planowania Rodziny oraz Kliniką Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka dwudniową Międzynarodową Konferencję "Płodność - Odpowiedzialne Rodzicielstwo - Zdrowie Rodziny". Zgromadziła ona ponad 300 uczestników, w tym 25 osób z zagranicy. Uczestnicy wysłuchali ponad 50 referatów, wśród których szczególne zainteresowanie budziły prace dotyczące płodności młodych dziewcząt, znaczenia NPR dla wczesnej diagnostyki chorób kobiecych, narastających obecnie zagrożeń płodności, opieki prekoncepcyjnej oraz innych działań na rzecz zdrowia rodziny.

W 2000 roku w dniach 1-2 grudnia Stowarzyszenie zorganizowało w Poznaniu konferencję "Młodzi i miłość - postawy wobec płciowości w profilaktyce HIV/AIDS". Referaty, a w sposób szczególny warsztaty pomyślane były jako uzupełnienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkolnych do prowadzenia przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Konferencja zgromadziła ponad 350 uczestników głownie pedagogów i wychowawców. Patronat nad konferencją sprawowały: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz władze miasta Poznania.

 

Akademia Rodziców
Akademia Rodziców

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Organizacje NPR

Liga Małżeństwo Małżeństwu
Liga Małżeństwo Małżeństwu

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera
Instytut NPR wg metody prof. Rötzera

Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)
Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)

Popieramy

Dwumiesięcznik Głos dla Życia
Dwumiesięcznik Głos dla Życia

tato.net
Portal Tato.net

Małżeńskie Drogi
Małżeńskie DrogiDesigned by Marcin Dawidowicz   2007 Copyright (c)PSNNPR
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie materiałów tylko za pisemną zgodą redakcji. ©2007 PSN NPR.
Uwagi i sugestie dotyczące strony internetowej mile widziane admin@psnnpr.pl