Logo naszego Stowarzyszenia - kliknij aby przejść do strony głównej

 

Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia - reguły typowe

Autor: Maria Kinle

Interpretacja cykli typowych - reguły typowe

Reguły typowe są to zasady, którymi posługujemy się do wyznaczenia płodności kobiety. Posiadając minimum 2 objawy/wskaźniki, w cyklu typowym można wyznaczyć 3 fazy:

Faza niepłodności przedowulacyjnej

Jeśli kobieta rozpoczyna obserwacje i jeśli:

 • posiada notatki dotyczące długości swoich ostatnich 12 cykli, nie wyznacza tej fazy tylko w pierwszym obserwowanym cyklu. Wówczas, jeśli potrafi już oceniać zmiany śluzu lub szyjki, może od drugiego cyklu zastosować, oprócz tych obserwacji, obliczenia wg pkt 3 poniżej (najkrótszy z 12 cykli minus 20). O końcu tej fazy będzie decydował wskaźnik występujący najwcześniej;
 • nie posiada żadnych notatek dotyczących długości jej ostatnich 12 cykli, fazy tej nie wyznacza w pierwszych trzech obserwowanych cyklach. W następnych cyklach może skorzystać z jednej z poniższych reguł:
  • Reguła pierwszych 5 dni - po dokonaniu obserwacji 3 cykli należy sprawdzić, czy żaden z nich nie był krótszy niż 26 dni. Jeśli odpowiedź jest twierdząca i kobieta potrafi już obserwować śluz/szyjkę, wówczas od 4. do 6. cyklu włącznie, stosuje jako jeden wskaźnik regułę tzw. pierwszych 5 dni (pierwsze 5 dni cyklu = faza niepłodności przedowulacyjnej), jako drugi - obserwacje zmian śluzu/szyjki. Jeśli natomiast zdarzył się cykl krótszy, stosuje obliczenia: najkrótszy cykl minus 21 (uzyskując w ten sposób ostatni dzień niepłodności przedowulacyjnej), uwzględniając równocześnie bieżące obserwacje śluzu/szyjki. Koniec tej fazy wyznacza objaw lub wskaźnik występujący najwcześniej.
  • Obliczenia: najkrótszy cykl z dotychczasowych minus 21 (otrzymując ostatni dzień niepłodności przedowulacyjnej). Takie obliczenia stosujemy od 7. do 12. cyklu włącznie, biorąc pod uwagę również obserwacje śluzu/szyjki. O końcu tej fazy rozstrzyga objaw/wskaźnik najwcześniejszy.
  • Obliczenia: najkrótszy z ostatnich 12 cykli minus 20 (otrzymując ostatni dzień niepłodności przedowulacyjnej). Takie obliczenia stosujemy począwszy od 13. cyklu, (uwzględniając zawsze długości tylko ostatnich 12 cykli) i porównujemy je z bieżącymi obserwacjami śluzu/szyjki - koniec fazy wyznaczy objaw/wskaźnik najwcześniejszy.

Fazy niepłodności przedowulacyjnej względnej nie wyznacza się w cyklu następującym po cyklu bezowulacyjnym (z jednofazowym przebiegiem PTC).

Faza płodności

Jeśli istniała możliwość określenia fazy niepłodności przedowulacyjnej, wówczas faza płodności rozpoczyna się:

 • następnego dnia po dniu z obliczeń
 • pierwszego dnia wystąpienia jakiegokolwiek śluzu, czy zmian w odczuciu
 • ew. pierwszego dnia zmiany położenia, konsystencji i rozwarcia szyjki
 • ew. 6. dnia cyklu (przy zastosowaniu reguły 5 dni)
decyduje zawsze objaw/wskaźnik, który wystąpi najwcześniej.

Dla określenia końca fazy płodności należy ustalić:

 • szczyt objawu śluzowego - jest to ostatni dzień, w którym śluz posiada jakąkolwiek cechę wysokiej płodności,
 • szczyt szyjki macicy - ostatni dzień, w którym szyjka jest najwyżej, najbardziej otwarta i miękka
 • trzy dni wyższej temperatury, które muszą być wyższe od sześciu poprzedzających skok, przy czym różnica między 3-cią temperaturą fazy wyższej a najwyższą z sześciu wynosić powinna minimum 0,2oC. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, należy uwzględnić 4-tą temperaturę, która nie musi wykazywać takiej różnicy, wystarczy, by znajdowała się nad sześcioma poprzedzającymi skok. Dla łatwiejszego wyznaczenia tych dni, nad sześcioma temperaturami przed skokiem (0,025oC = 1 kratka)wykreśla się tzw linię pokrywającą.

Faza płodności kończy się, a zaczyna się faza niepłodności poowulacyjnej bezwzględnej:

 • wieczorem 3. (lub 4.) dnia temperatury nad linią pokrywającą
 • wieczorem 3. dnia po szczycie śluzu/szyjki
decyduje objaw, który wystąpi najpóźniej.

Zobacz też: Interpretacja cykli w sytuacjach szczególnych.

 

Akademia Rodziców
Akademia Rodziców

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Organizacje NPR

Liga Małżeństwo Małżeństwu
Liga Małżeństwo Małżeństwu

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera
Instytut NPR wg metody prof. Rötzera

Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)
Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)

Popieramy

Dwumiesięcznik Głos dla Życia
Dwumiesięcznik Głos dla Życia

tato.net
Portal Tato.net

Małżeńskie Drogi
Małżeńskie DrogiDesigned by Marcin Dawidowicz   2007 Copyright (c)PSNNPR
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie materiałów tylko za pisemną zgodą redakcji. ©2007 PSN NPR.
Uwagi i sugestie dotyczące strony internetowej mile widziane admin@psnnpr.pl