Logo naszego Stowarzyszenia - kliknij aby przejść do strony głównej

 

Nadzwyczajny Walny Zjazd PSN NPR

W dniach 16 i 17 września 2006 roku odbył się po raz pierwszy dwudniowy Nadzwyczajny Walny Zjazd PSN NPR. Na Zjazd przybyła grupa delegatów reprezentująca oddziały terenowe z całej Polski, których gościliśmy w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wiejskiej 13 m. 4B w Warszawie.

Nadzwyczajny Walny Zjazd PSN NPR

Celem Zjazdu było przedstawienie i uchwalenie takich zmian w Statucie Stowarzyszenia, które okazały się niezbędne do przekształcenia PSN NPR w organizację pożytku publicznego. Gościliśmy między innymi szefostwo INER, aby podzielili się z nami swymi doświadczeniami z Organizacji Pożytku Publicznego.

 

  • problematykę uaktualniania wiedzy,
  • regulamin szkoleń,
  • nowe formy i techniki przekazywania wiedzy z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny,
  • współpracę z innymi Stowarzyszeniami i firmami w dziedzinie promocji nowych technologii dla potrzeb NPR.

Oddział Poznański zaprosił lekarzy na sympozjum w dniach 28-29.10.2006r. Sympozjum odbyło się pod hasłem: NPR - Zdrowy styl Życia i rozpoznawanie płodności (więcej...).

W ramach Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich powstało Koło Ginekologów Katolickich. Dr Maria Szczawińska prosiła o zgłaszanie się lekarzy-kandydatów do Koła.

Nadzwyczajny Walny Zjazd PSN NPR

Przedstawiono relację z przebiegu pierwszego posiedzenia Krajowego Zespołu Promocji NPR pod przewodnictwem prof. Bogdana Chazana. Zespół został reaktywowany po kilkuletniej przerwie przy Ministerstwie Zdrowia. W wyniku tego spotkania omówiono cele i kierunki działań, jakie zostaną podjęte dla wspierania i realizacji działań prowadzonych przez wiele organizacji na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia prokreacyjnego. Uznano, że metody rozpoznawania płodności są wciąż zbyt skromnie reprezentowane w programach szkół i uczelni w tym zwłaszcza o profilu medycznym ,podkreślono, że NPR kształtuje szacunek dla płodności i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, sprzyja poprawie zdrowia kobiet , mężczyzn , dzieci i młodzieży oraz ma wymiar ekologiczny.

Nadzwyczajny Walny Zjazd PSN NPR

Przedstawiono pomysł powstania multimedialnej prezentacji metody objawowo - termicznej na naszej stronie internetowej, która wciąż jeszcze jest w budowie.

Do druku została przekazana uaktualniona teczka nauczyciela.

Zaproponowano kursy NPR dla nauczycieli / użytkowników i innych grup, które chcą zapoznać się i stosować metody Naturalnego Planowania Rodziny w swoim życiu.

Nadzwyczajny Walny Zjazd PSN NPR

Przedstawiono w skrócie zagadnienia nowej technologii w medycynie - Naprotechnologii - która jest nową prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny opartą na standaryzowanej jednowskaźnikowej metodzie owulacji billingsów oraz diagnostyce i terapii wieli schorzeń układu rozrodczego. Stanowić może alternatywę dla zapłodnień in vitro, które nie są popierane przez PSNNPR. Więcej wiadomości na stronach www.mothercare.com (organizacja Mother Care), www.fertilitycare.com.

Nasze spotkanie miało szereg innych wątków tu nieporuszonych i zakończyło się w niedzielę w poczuciu wielu jeszcze spraw i zadań do zrobienia i omówienia.

Wszystkim obecnym na zjeździe oraz naszym gościom w tym Ks. Andrzejowi Rębaczowi, który otworzył i pobłogosławił naszemu zgromadzeniu.

Notatkę sporządziła:
Jolanta Bator
Sekretarz PSNNPR

 

Akademia Rodziców
Akademia Rodziców

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Organizacje NPR

Liga Małżeństwo Małżeństwu
Liga Małżeństwo Małżeństwu

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera
Instytut NPR wg metody prof. Rötzera

Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)
Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)

Popieramy

Dwumiesięcznik Głos dla Życia
Dwumiesięcznik Głos dla Życia

tato.net
Portal Tato.net

Małżeńskie Drogi
Małżeńskie DrogiDesigned by Marcin Dawidowicz   2007 Copyright (c)PSNNPR
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie materiałów tylko za pisemną zgodą redakcji. ©2007 PSN NPR.
Uwagi i sugestie dotyczące strony internetowej mile widziane admin@psnnpr.pl