Logo naszego Stowarzyszenia - kliknij aby przejść do strony głównej

 

Sympozjum "Naturalne planowanie rodziny zdrowym stylem życia z płodnością Zastosowanie metod rozpoznawania płodności w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności"

W dniach 28 i 29 października 2006 roku odbyło się w Poznaniu zorganizowane przez Oddział Poznański Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny sympozjum "Naturalne planowanie rodziny zdrowym stylem życia z płodnością. Zastosowanie metod rozpoznawania płodności w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności".

Konsultantem naukowym był prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan.

Uczestnikami sympozjum byli lekarze w trakcie specjalizacji, lekarze rodzinni, lekarze ginekolodzy - położnicy i interniści. Wszyscy otrzymali nieodpłatny pakiet materiałów edukacyjnych.

W ramach zajęć uczestnicy sympozjum wysłuchali pierwszego dnia:

wykładu lek. gin. poł. Ewy Ślizień Kuczapskiej wspartego prezentacją multimedialną: "Postawy naukowe Naturalnego Planowania Rodziny. Metody rozpoznawania płodności dziś: skuteczność, wiarygodność, ośrodki naukowo- badawcze";

wykładu - prezentacji metody podwójnego sprawdzenia i jej zastosowania w cyklu typowym, w okresie poporodowym i premenopauzalnym, przedstawionej przez biologa Mirosławę Szymaniak.

Żywe reakcje słuchaczy, dyskusja po każdym z wykładów dowodziły, że przekazywana im wiedza jest godna uwagi lekarza i przedstawiona została w interesujący sposób. Drugi dzień sympozjum wypełniły:

wykład dr Aliny Delugi "Charakterystyka cykli miesiączkowych na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji," prezentacja własnych badań prowadzonych na podstawie 1427 kart obserwacji dwufazowych cykli 441 kobiet w wieku 18 - 49 lat,

dwa wykłady (ilustrowane prezentacją) lek. specj. gin. poł. Marii Szczawińskiej: "Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w praktyce lekarskiej, obserwacja wskaźników płodności a diagnostyka zaburzeń cyklu miesiączkowego",

"Obserwacja wskaźników płodności w diagnostyce i terapii niepłodności";

prezentacja stron internetowych - źródeł informacji o NPR przedstawiona przez dr Krzysztofa Walczaka.

Program drugiego dnia był bardzo napięty, stąd dyskusja oraz zadawanie różnych pytań prowadzącym przeniosło się na przerwy z poczęstunkiem dla wzmocnienia sił. Uczestnictwo w sympozjum było nieodpłatne, dzięki uzyskaniu przez organizatorów dotacji z budżetu Urzędu miasta Poznania w ramach realizacji zadania z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi o nazwie "Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia".

Około czterdziestu lekarzy uczestniczących w szkoleniu otrzymało zaświadczenia o uzyskaniu 7 punktów edukacyjnych za udział w 7 godzinach zajęć dydaktycznych, co, jak przyznali, było dużym bodźcem do wzięcia udziału w sympozjum.

Lekarze wypełnili też ankietę dewaluacyjną, w której wszyscy bardzo dobrze ocenili kompetencje osób prowadzących zajęcia. Uznali też za bardzo dobry zakres tematyczny szkolenia oraz sposób prowadzenia zajęć. Na pytanie, czy udział w podobnym sympozjum poleciliby swoim kolegom lekarzom – prawie wszyscy odpowiedzieli "zdecydowanie tak", zaznaczając wcześniej, że taka wiedza jest niezbędna w praktyce lekarskiej lekarza każdej specjalności.

Uczestnicy sympozjum podzielili się z organizatorami kilkoma pomysłami dotyczącymi zagadnień z dziedziny Naturalnego Planowania Rodziny, które mogłyby być przedmiotem dalszych szkoleń (są nimi zainteresowani).

Zasygnalizowali, że brakuje ulotek i materiałów promujących NPR, które mogliby wykorzystać w swoich przychodniach i gabinetach, oraz możliwości współpracy z Poradnią NPR istniejącą w strukturach Służby Zdrowia.

Zachęcali też organizatorów, by podobne szkolenia przeprowadzone zostały w innych miejscowościach. Podkreślali, że tematyka sympozjum i możliwość uzyskania punktów edukacyjnych za uczestnictwo w szkoleniu będą atrakcyjne dla wielu lekarzy w Polsce.

 

Akademia Rodziców
Akademia Rodziców

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Organizacje NPR

Liga Małżeństwo Małżeństwu
Liga Małżeństwo Małżeństwu

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera
Instytut NPR wg metody prof. Rötzera

Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)
Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)

Popieramy

Dwumiesięcznik Głos dla Życia
Dwumiesięcznik Głos dla Życia

tato.net
Portal Tato.net

Małżeńskie Drogi
Małżeńskie DrogiDesigned by Marcin Dawidowicz   2007 Copyright (c)PSNNPR
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie materiałów tylko za pisemną zgodą redakcji. ©2007 PSN NPR.
Uwagi i sugestie dotyczące strony internetowej mile widziane admin@psnnpr.pl